Biuro Regionalne Woj. Lubuskiego w Brukseli informuje o prowadzonym do 30 czerwca br. przez Parlament Europejski naborze na staż im. Roberta Schumana dla absolwentów szkół wyższych.

O staż mogą ubiegać się osoby, które:

  • mają ukończone 18 lat (bez górnej granicy wiekowej)
  • posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych;
  • spełniają wymogi językowe;
  • przedstawią aktualne zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego;
  • nie pracowały dłużej niż dwa kolejne miesiące w instytucji lub organie UE;
  • w okresie sześciu miesięcy przed rozpoczęciem stażu nie uczestniczyły w programie wizyt naukowych.

W ramach naboru przyjmowane są zgłoszenia na staże, które które będą realizowane w terminie od 1 października 2019 do 28/29 lutego 2020.

Stażystom przysługuje stypendium stażowe oraz dodatek związany z podróżą do miejsca stażu. Osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się też o dodatek do stypendium (Wysokość stypendium zależy od kraju, w którym realizowany jest staż, a dodatku - od stopnia niepełnosprawności oraz kraju, w którym realizowany jest staż).

Więcej szczegółowych informacji na stronach Parlamentu Europejskiego  poświęconych stażom:

Z poważaniem

Jarosława Suchecka

Regional Office of the Lubuskie Voivodeship in Brussels
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel: 0032 2 234 68 56
Regional Office of the Lubuskie Voivodeship in Brussels, Avenue Palmerston 3, B1000 Brussels


Back to top